Колела

Колелото е свободно въртящ се механичен елемент с формата на кръг, изграден от плътен материал като диск или от отделни конструктивни елементи. Обикновено се закрепва към ос, така че да може да се върти около нея. Колелото намира широко приложение в различни области на техниката. Обичаен пример за употребата на колела са повечето транспортни средства, при които търкалящото се колело се използва за намаляване на триенето между транспортното средство и повърхността, по която се движи.